Pris & Tjänst

Pris vid bokad resa

Fria taxi AB erbjuder alltid fast pris och 10% rabatt vid telefonbeställning.

När du anlitar Fria taxi kan du vara trygg. All service och hjälp du har rätt att kräva av ett taxiföretag ska du också få, och gärna lite till. Förarna är utbildade i att köra trafiksäkert och går på utbildning för att uppdateras i sitt arbete både vad gäller körning och teori. Vi är mycket stränga med hastighetsgränser, avstånd till övrig trafik och användning av säkerhetsbälte. Alla förare drog- och alkoholtestas regelbundet. Fria taxi - ett riktigt taxibolag

Enter your keyword